Disseny gràfic i audiovisual

Treballar el disseny gràfic d’una marca és essencial per crear una imatge potent, professional i transmetre missatges de forma clara i directe.

A més, la coherència entre què som, què diem i com ho diem, és bàsica per a la construcció de marques reals que generin confiança i siguin recordades. Per aconseguir-ho, treballem detalladament els aspectes gràfics en cada un dels casos, tenint en compte elements com l’ordre, la proporció, l’èmfasi i l’espai en blanc.

El nostre procés creatiu a l’hora d’abordar els projectes es resumeix en quatre fases:

Brífing i reunió per conèixer el producte en profunditat. Benchmarking, cerca de referents, etc.

Brainstorming i proposta creativa.

Presentació de la primera idea i feedback per part del client per a introduir millores i canvis.

Últims retocs i detalls, preparació d’aplicacions i arxius finals i entrega.

Identitat gràfica

Determinem atributs i codis visuals a les marques per tal que el públic pugui distingir-les i associar-les. 

Tots aquests elements es recullen en un manual d’identitat gràfica, una eina que ens serveix per crear i centralitzar tota la normativa de marca i assegurar la correcta reproducció en qualsevol suport o mitjà i per qualsevol persona que hi intervingui.

Disseny editorial

Maquetem llibres, revistes, diaris i publicacions, siguin digitals o impreses, tenint en compte el tema, objectiu i contingut, que sovint determina el format de les mateixes. Treballem l’accessibilitat, la jerarquia i la composició a través d’una retícula per aconseguir l’homogeneïtat i la claredat en tot el document.

Producció audiovisual

Disposem d’un equip professional amb tot el material necessari per a la gravació d’esdeveniments, ja siguin públics o privats, oferint també l’opció de la retransmissió online en directe via streaming.

També ens ocupem de la producció integral de vídeos corporatius, tant per a la construcció de marca com per a publicitat de productes i serveis en els diferents mitjans i a la xarxa.

Logotip

Dissenyem logotips i símbols per a la representació i identificació d’empreses o serveis, tenint en compte la personalitat i els valors associats a la marca per garantir la coherència en el to i l’estil. 

Infografies

Representem de forma visual informació i dades. Les infografies són un recurs de comunicació indispensable per transmetre dades complexes de forma visual i entenedora, captant l’atenció de l’usuari i sobretot fent que recordi i entengui el contingut.

Publicitat print i online

Dissenyem la gràfica de qualsevol mena d’anunci, tenint en compte aspectes de màrqueting i comunicació que ens ajuden a transmetre els valors de marca i a captar l’atenció del target.

Tenim un disseny per tu...