Estratègia i branding

Avaluem l’estat del màrqueting de la teva organització, fixem els objectius a assolir i triem les eines i canals per arribar-hi.

Planifiquem les tasques de comunicació en el temps. El resultat és un pla de màrqueting en el qual es poden avaluar els impactes obtinguts, fem el seguiment constant i redefinim l’estratègia a mesura que anem veient el seu resultat.

Briefing & Benchmark: Analitzem el mercat i les seves variables, el target, la percepció del consumidor i la visió de la marca.

Definim els objectius de màrqueting a curt, mitjà i llarg termini. Marquem l’estratègia corporativa, àrees de negoci, metodologia, àmbits d’actuació…

Busquem el valor diferencial i competitiu de la teva marca, el que la fa diferent de la competència a través del brànding, el naming, la identitat i el concepte.

Apliquem els objectius generals, l’estratègia corporativa i el factor diferencial a la teva organització.

Estratègia corporativa

Una estratègia de marca és un pla d’acció a llarg termini per consolidar una marca amb uns objectius específics.

Benchmark

L’objectiu del màrqueting de referència és identificar les llacunes en la nostra marca per vèncer als competidors.

Branding

Tenir una bona imatge és bàsic per a diferenciar-te de la competència, posicionar-te en el mercat, crear impacte, credibilitat i ser recordat.

Concepte

Determinem la personalitat, atributs, beneficis, valors, essència, estil i to de la marca, abans de llançar-la al mercat.

Naming

El nom és un dels actius fonamentals per a la teva marca, condicionant el posicionament, la proposta competitiva i els seus valors.

Identitat

Per construir una bona percepció de marca entre els consumidors és bàsic dissenyar un logotip únic i definir uns colors i tipografia corporatius.

Tenim una estratègia per tu...