Premsa i comunicació

Som el teu departament de premsa i comunicació. Ens encarreguem de generar el material necessari per convocar i difondre el teu dia a dia als mitjans.

Realitzem enviaments de convocatòries, notes de premsa, entrevistes, articles i monogràfics amb els experts de la teva entitat.

Establim els vincles imprescindibles amb els mitjans de comunicació per difondre de forma òptima la teva marca.

Definim els objectius de la teva comunicació corporativa. Emprem tècniques d’anàlisi de mercat per determinar les tendències i temàtiques rellevants per a posicionar la teva marca i els seus continguts.

Ens avancem en el temps amb les accions a comunicar. Aquesta previsió es concreta en tasques que gestionem i executem prèviament, durant i després de cada acció comunicativa.

Quan planifiquem les accions a comunicar i introduïm totes les tasques, fixem en el calendari quan caldrà dur a terme cadascuna de les tasques per complir a temps amb els terminis que ens fixem.

Per a l’avaluació de l’impacte en premsa i comunicació establim prèviament uns objectius prefixats sobre les actuacions respectives. Analitzem a partir d’uns objectius prefixats, el grau de compliment dels criteris predeterminats.

Comunicació estratègica

El desenvolupament d’una comunicació estratègica integrada dins la teva organització genera confiança en cada missatge que transmets.

Notes de premsa

Redactem i traduïm les teves notes de premsa. El nostre equip redactarà la teva nota de premsa o contingut de la manera més adequada i et proporcionarà les traduccions necessàries.

Convocatòria a mitjans

Establim vincles amb mitjans de comunicació generalistes i especialitzats per difondre de forma òptima el dia a dia de la teva entitat. 

Redacció de continguts

Realitzem una planificació estratègica de les notícies, entrevistes i continguts a publicar. Disposem d’un equip de redactors i traductors professionals per garantir l’efectivitat dels continguts a difondre.

Seguiment i avaluació

Vetllem pel compliment dels objectius de comunicació a partir de l’analítica de l’impacte en els diferents suports emprats.
Avaluem l’eficàcia dels objectius prefixats i el seu radi de cobertura amb el públic o públics objectius.

Monitoratge

Monitoritzem els mitjans per saber què publiquen sobre la teva marca i els teus professionals.
Mesurem l’opinió pública amb l’anàlisi del contingut i sentiment de les mencions i identifiquem els temes de tendència del vostre sector.

Tenim una estratègia de comunicació per tu...